Vaatamata sellele, et auto kasutab kütusena peamiselt bensiini, vajab see ka elektrit. Just elektri …